De Transitiecirkel

Elk contact, elke relatie, elke verbinding de we aangaan met anderen, komt op enig moment ten einde. De manier waarop we afscheid nemen, omgaan met het verlies, hoe we rouwen en betekenis kunnen geven heeft te niet alleen te maken met het contact, de persoon of de relatie waarvan we afscheid nemen, maar ook met hoe we ons verbinden. Hoe we ons verbonden hebben met deze ene persoon en hoe we ons hechten in meer algemene zin. De Transitiecirkel maakt inzichtelijk hoe levensthema’s als hechten, intimiteit beleven, afscheid nemen, rouwen en betekenis geven met elkaar verbonden zijn.

Wil je meer lezen over de transitiecirkel? Bij publicaties vind je boeken en artikelen die ik heb geschreven.

De transitiecirkel is ontwikkeld door George Kohlrieser, Piet Weisfelt, Wibe Veenbaas, Jakob van Wielink en Leo Wilhelm. De tekening is van Pascalle van Vliet.