De zachte krachten zullen zeker winnen

Henriette Roland Holst

Over Denise

In 1997 afstudeerde ik af als A&O psycholoog aan de Universiteit Utrecht. Ik rolde het HR-vak in. Door mijn interimwerk heb ik veel verschillende (overheids)organisaties van binnenuit ervaren. Daar ontstond het inzicht dat vroegere ervaringen met welkom, hechting, intimiteit, afscheid, rouw en betekenisgeving veel invloed hebben op de communicatie in het hier en nu. Ik volgde diverse opleidingen om dit inzicht verder te verdiepen en uit te werken. Met Jakob van Wielink en Leo Wilhelm schreef ik boeken waarin de transitiecirkel een centrale rol heeft.

Vanaf 2005 heb ik mijn begeleidingspraktijk opgebouwd. Ik werk individueel, met stellen en soms met groepen. Mijn werkruimte ademt rust en warmte, en heeft uitzicht op de tuin. Ik creëer een sfeer waarin we elkaar kunnen ontmoeten. 

Vroege ervaringen in de hechting kunnen grote invloed hebben op hoe we ons in het hier en nu verbinden. Veel meer dan we ons bewust zijn. Naast verschillende andere werkvormen, werk ik graag systemisch, bekend van familieopstellingen.

Ik heb ervaring met traumawerk. Ik werk met rituelen en zet principes uit de hechtingtheorie van Bowlby, Conceptiedynamieken en EFT (Emotional Focused Therapy) in. 

Verschillende opleidingen volgde ik bij De Baak, Phoenix opleidingen, Robert Neimeijer, Franz Rupert, De Gulden Snede, Anna Verwaal, Henne Arnolt Verschuren, Johannes Schmidt en Piet Weisfelt. Ik ben aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen en door hen erkend als Psycholoog NIP.

Als supervisor ben ik betrokken bij “Land van Rouw”. Een volledig overzicht van mijn boeken, artikelen en beeldopnamen vind je bij publicaties.

De zachte krachten zullen zeker winnen 
in ’t eind — dit hoor ik als een innig fluistren 
in mij: zoo ’t zweeg zou alle licht verduistren 
alle warmte zou verstarren van binnen.

Henriette Roland Holst