Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen

Søren Kierkegaard

Opstellingen

Een opstelling geeft je inzicht in de dynamieken die een rol spelen bij een probleem (of een persoonlijke vraag) waar je mee worstelt. Het is een manier om snel en diepgaand te onderzoeken en te leren.

De bekendste vorm van opstellingen is de familieopstelling. Dat wat in je familie van herkomst speelde kan invloed hebben op je gedrag, relaties en/of je omstandigheden in het heden. De opstelling maakt zichtbaar hoe het familiesysteem waar je uit voortkomt functioneert en wat jij kunt doen om bijvoorbeeld meer rust, stevigheid, daadkracht of overgave te ervaren.

Naast familieopstellingen zijn veel andere vormen van opstellen mogelijk. Met rituelen bijvoorbeeld, om een transitie vorm te geven. Of je kunt samen met je partner onderzoeken welke dynamieken in je relatie spelen en hoe jullie familiesystemen daarbij dan weer van invloed zijn.